Raad van bestuur

Montea Management NV handelt, bij de uitvoering van haar taken in de hoedanigheid van Zaakvoerder, in het exclusieve belang van Montea.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende acht leden:

Naam
Functie
Einde mandaat
Dirk De PauwVoorzitter Mei 2021
Ciska ServaisOndervoorzitter en Onafhankelijk bestuurderMei 2021
Jo De WolfAfgevaardigd bestuurderMei 2021
Peter SnoeckNiet-uitvoerend bestuurderMei 2021
Jean-Marc MayeurNiet-uitvoerend bestuurderMei 2021
Sophie MaesOnafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurderMei 2020
Greta AfslagNiet-uitvoerend bestuurderMei 2020
Philippe MathieuOnafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurderMei 2021

De raad van bestuur van Montea Management NV heeft in dit kader de volgende taken:

  • definitie van de strategie van Montea, het risicoprofiel en in het bijzonder de definitie van de sectoren en het geografische werkterrein in lijn met de wettelijke vereisten terzake;
  • goedkeuring van investeringsbeslissingen in lijn met de wettelijke vereisten terzake;
  • opvolging en goedkeuring van de periodieke financiële informatie;
  • toezicht op het uitvoerend management, in het bijzonder in het licht van de opvolging van de strategie;
  • goedkeuring van de publiek verspreide informatie;
  • voorstel van winstbestemming;
  • de overige taken uitdrukkelijk aan de Zaakvoerder toegewezen (strategie en budget, jaarrekeningen, kwartaal- en halfjaarlijkse rekeningen, aanwending van het toegestane kapitaal, goedkeuring van de fusie-/splitsingsverslagen, bijeenroeping van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen, organiseren van de beslissingsorganen en benoeming van hun leden).