Investeringscomité

De raad van bestuur heeft drie investeringscomités opgericht met het oog op het verkrijgen van professioneel advies in investeringsdossiers.

Het investeringscomité voor België bestaat uit acht leden:

Naam
Functie
DDP Management BVBA,vertegenwoordigd door Dirk De Pauw Voorzitter
Emor BVBA,vertegenwoordigd door Francis Rome Lid
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door Jo De Wolf Lid
PSN Management BVBA, vertegenwoordigd door Peter Snoeck Lid
Elijarah SPRL, vertegenwoordigd door Els Vervaecke Lid
PDM cv, vertegenwoordigd door Peter Demuynck Lid
GCA Consult BVBA, vertegenwoordigd door Griet Cappelle Lid
Insumat SA, vertegenwoordigd door Sophie Maes  Lid
Brix Advice, vertegenwoordigd door Patrica Laureys Lid

Het investeringscomité voor Frankrijk bestaat uit vijf leden:

Naam
Functie
DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw Voorzitter
Laurent Horbette Lid
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door Jo De Wolf Lid
Jean de Beaufort Lid
Elijarah SPRL, vertegenwoordigd door Els Vervaecke Lid

Het investeringscomité voor Nederland bestaat uit acht leden:

Naam
Functie
DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw Voorzitter
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door Jo De Wolf Lid
Elijarah BVBA, vertegenwoordigd door Els Vervaecke Lid
PDM cv, vertegenwoordigd door Peter Demuynck Lid
GCA Consult BVBA,vertegenwoordigd door Griet Cappelle Lid
HOAM BV, vertegenwoordigd door Hylcke Okkinga Lid
Rien Van den Heuvel Lid
Ard de Keijzer Lid

De investeringscomités zijn belast met:

  • de voorbereiding van de investerings- en desinvesteringsdossiers voor de raad van bestuur;
  • het opvolgen van de onderhandelingen met de verschillende tegenpartijen van Montea. Deze onderhandelingen hebben voornamelijk betrekking op de verwerving (onder gelijk welke vorm) en de vervreemding van vastgoed, het sluiten van belangrijke verhuurovereenkomsten en/of de overnames van vastgoedvennootschappen.