Dividend

Montea heeft als gereglementeerde vastgoedvennootschap de verplichting om 80% van het gecorrigeerde resultaat uit te keren. De dividenduitkeringen zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

“Onder bepaalde voorwaarden kunnen vennootschappen-aandeelhouders die gevestigd zijn in een EER-lidstaat of in een verdragsland (waarmee inlichtingen worden uitgewisseld) en die een deelneming van minder dan 10% bezitten maar waarvan de aanschaffingswaarde minstens 2.500.000 EUR bedraagt in aanmerking komen voor een verlaagd tarief in de roerende voorheffing van 1,6995%.”

Model 2 - Bezitsduur voldaan

Op 16 mei 2017 heeft de statutaire zaakvoerder van Montea Comm.VA besloten om de aandeelhouders geen keuzedividend aan te bieden voor boekjaar 2016. Voor de volgende boekjaren zal de zaakvoerder van Montea telkens opnieuw de afweging maken of zij het dividend zal uitkeren onder de vorm van een keuzedividend en desgevallend hiervan de modaliteiten vastleggen.

Liquidity provider & Paying agents

 • Montea heeft de volgende liquidity provider aangesteld op Euronext Brussels (MONT.BR) en Euronext Paris (MONTP): KBC Securities NV - Havenlaan 12, 1080 Brussel.
 • Euroclear zorgt voor de financiële services voor België. Contact: ebe.issuer@euroclear.com)

Kerncijfers van het beleid voor dividenduitkering:

 

Elfde boekjaar van 12 maanden afgesloten op 31/12/2017:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 2,17 (voor de periode van 01/01/2017 tem 31/12/2017)
 • ex-date: 18/05/2018
  record date: 23/05/2018
  payment date: 8/06/2018
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 9.951.884 aandelen (coupon n° 18) en 11.610.531 aandelen (coupon n° 19)  

Tiende boekjaar van 12 maanden afgesloten op 31/12/2016:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 2,11 (voor de periode van 01/01/2016 tem 31/12/2016)
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 9.951.884  

Negende boekjaar van 12 maanden afgesloten op 31/12/2015:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 2,03 (voor de periode van 01/01/2015 tem 31/12/2015)
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 9.658.932  

Achtste boekjaar van 12 maanden afgesloten op 31/12/2014:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 1,02 (voor de periode van 01/01/2014 tot 23/06/2014)
 • Bruto dividend per aandeel: EUR 0,95 (voor de periode van 24/06/2014 tot 31/12/2014)
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 8.754.378

Zevende boekjaar van 12 maanden afgesloten op 31/12/2013:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 1,97
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 6.808.962

Zede boekjaar van 12 maanden afgesloten op 31/12/2012:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 1,93
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 6.448.274

Vijfde boekjaar van 12 maanden afgesloten op 31/12/2011:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 1,84
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 5.634.126

Vierde boekjaar van 12 maanden afgesloten op 31/12/2010:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 0,97 voor het eerste halfjaar van 2010 (op basis van 3.584.354 aandelen)
 • Bruto dividend per aandeel: EUR 0,87 voor het tweede halfjaar van 2010 (op basis van 5.634.120 aandelen)
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 5.634.120

Derde boekjaar van 12 maanden afgesloten op 31/12/2009:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 2,09
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 3.584.354

Tweede boekjaar van 12 maanden afgesloten op 31/12/2008:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 2,09
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 3.584.354

Eerste boekjaar van 15 maanden afgesloten op 31/12/2007:

 • Bruto dividend per aandeel: EUR 2,49 (EUR 1,99 equivalent op 12 maanden)
 • Totaal van de aandelen die recht geven op dividend: 2.855.607