Groep Montea

De groep Montea omvat de volgende ondernemingen: 

 

Montea Management NV

Industrielaan 27, bus 6, B- 9320 Erembodegem (Aalst) | RCB Dendermonde 882.872.026 | BTW BE0882.872.026

Per 1 oktober 2006 werd deze vennootschap aangesteld als Zaakvoerder en beheert in deze hoedanigheid Montea Comm. VA en haar dochtervennootschappen. Deze vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van Montea Comm. VA. De vennootschap, als Zaakvoerder van Montea Comm. VA, handelt in het uitsluitend belang van alle aandeelhouders. Voor het uitoefenen van haar taken ontvangt de Zaakvoerder van de Vennootschap een vergoeding die ieder jaar wordt berekend.


Montea Comm. VA

Maatschappelijke zetel: Industrielaan 27, bus 6, B-9320 Erembodegem (Aalst) | BTW BE0417.186.211 


Montea S.C.A.  (Bijkantoor) (100%)

Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 497 673 145.00023 | TVA FR06497673145

Voor haar vastgoedactiviteiten in Frankrijk heeft Montea een bijkantoor opgericht onder de benaming Montea SCA, dewelke sinds 24 april 2007 tevens het SIIC statuut heeft verworven. Montea houdt, via deze vaste inrichting, aandelen aan in zeven Franse vennootschappen.


SFG BV (100%)

Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL853810151B01


Montea Nederland NV (100%)

Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL853208785B01


Montea Almere NV (100%)

Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL853209625B01


Montea Rotterdam NV (100%)

Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL853631712B01


Montea Oss NV (100%)

Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL854488522B01


Montea Beuningen NV (100%)

Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL854488339B01


Montea 's Heerenberg NV (100%)

Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL854800232B01


Montea Tiel NV (100%)

Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL859569238B01


Europand Eindhoven BV (100%)

Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL814882651B01


SCI Montea France (100%)

Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 493 288 948.00018 | BTW FR33493288948


SCI 3R (95%)

Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS NANTERRE 400 790 366 | BTW FR44400790366

Per 1 oktober 2007 heeft Montea via haar Franse vaste inrichting 95% van de aandelen verworven in de Franse vennootschap SCI 3R voor circa EUR 1,8 miljoen. SCI 3R is eigenaar van een opslagplaats in Feuquières dichtbij Amiens dat wordt verhuurd aan Debflex voor een vaste periode van 9 jaar. De overeenkomst werd voltrokken via de aankoop van aandelen van de vennootschap die de leasing van het gebouw in handen heeft. In het laatste kwartaal van 2007 werd evenwel de optie tot aankoop van het gebouw gelicht door SCI 3R.


SCI Sagittaire (100%)

Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCSP ARIS 433 787 967 | BTW FR79433787967


SCI Saxo (100%)

Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 485 123 129 | BTW FR23485123129


SCI Sévigné (100%)

Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 438 357 659 | BTW FR48438357659


SCI Socrate (100%)

Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 481 979 292 | BTW FR16481979292


SCI APJ (100%)

Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 481 979 292 | BTW FR25435365945