Corporate documenten
Algemene aandeelhoudersvergadering
2016-06-23 Buitengewone algemene vergadering
2014-09-30 Buitengewone algemene vergadering
2013-08-13 Buitengewone algemene vergadering
2011-05-17 Buitengewone algemene vergadering
2010-05-31 Buitengewone algemene vergadering
2009-12-31 Buitengewone algemene vergadering
2008-11-17 Buitengewone algemene vergadering
2008-03-25 Buitengewone algemene vergadering
Corporate acties & financiële transacties
2015-05-28 Een met fusie gelijkgestelde verrichting
2013-09-24 Een met fusie gelijkgestelde verrichting
2013-05-24 Toelating tot verhandeling van 814.148 bijkomende aandelen
Prospectus
2017-09-14 Prospectus tot inschrijving op 1.658.647 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal in geld
2014-06-03 Verrichtingsnota voor het openbaar aanbod tot inschrijving op 1.9445.416 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in speciën met voorkeurrecht, ten belope van max. EUR 52.526.232
2014-05-27 Prospectus in het kader van de toelating tot de verhandeling van de obligaties op een gereglementeerde markt
2013-07-03 Prospectus in het kader van de toelating tot de verhandeling van de obligaties op een gereglementeerde markt